Soft Skills in the Workplace

MX Myanmar မှ ဝန်ထမ်းများအား
“Soft Skills in the Workplace” Corporate Training ပေးခဲ့ပါသည်။

MX Myanmar Company သည် အထက်မြန်မာပြည်တွင် ဖုန်းများဖြန့်ချိနေသောကုမ္ပဏီဖြစ်ပါသည်။

အမှတ်တရ

Aung Si Lin
O5.O5.2O24

ကျွန်တော်နှင့် Corporate Training များသင်ကြားလိုပါက 0997 444 6237 ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။

#MX_MYANMAR

Facebook
Twitter
LinkedIn

Created by

CLC

Continuous Learning College