Customer Service Training

သစ်ဆန်းအီလက်ထရောနစ် (မန္တလေး) တွင် Customer Service Training သင်ကြားခဲ့ပါသည်။

✅ ️Retail Selling Technique

✅️ Retail Strategy များကိုလည်းသင်ကြားမျှဝေခဲ့ပါသည်။

✅️ သစ်ဆန်းအီလက်ထရောနစ်ဆိုင်သည် ၂၉ လမ်းနှင့် ၇၃ လမ်းထောင့်တွင်ဖွင့်လှစ်လျှက်ရှိပါသည်။

✅️ မန္တလေးမြို့တွင် အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများ၊ ဆိုလာပစ္စည်းများဝယ်ယူလိုပါက သစ်ဆန်းအီလက်ထရောနစ်ကိုသတိရပါ။

အမှတ်တရ

Aung Si Lin
11.O1.2O24

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Created by

CLC

Continuous Learning College